Thermal calculations and windows statics...

...it has never been easier.

As an independent advisor...

...in the field of windows thermal:
I calculate the thermal performance of window and door sections (thermal factors Uf, Ψ {psi} and Uw) according to EN-ISO 10077-2. I work in BISCO, the software used by ift Rosenheim, PHI Darmstadt or ITB Warsaw;
I prepare brand-new thermal solutions that meet the highest requirements of Uf, Ψ {psi} and Uw requested by your customers;
I test the insulation possibilities of your windows and doors, increasing their competitiveness on the market;
I propose installation solutions for your windows and doors, to better meet the requirements of your customers;
I analyze the thermal characteristics of walls and suggest ways to eliminate thermal bridges.

...in the field of windows statics:
 for  safety considerations, I prepare tabular matrices of windows wind resistance classes (eg. C2/B3/A4) based on the window width (B) and height (H), according to EN 12210. I use my own, proven computational models;
I design brand-new window leaf and mullion reinforcements increasing the feasibility range of multi-leaf windows;
I develop and engineer large glazing statics.

In my work, I always combine windows thermics and statics so that the newly designed solutions do not adversely affect the window Uw.

Obliczenia termiczne i statyka okna...

...nigdy nie było łatwiej.

Jako niezależny doradca...

...ds. termiki okna:
określam cieplne właściwości użytkowe przekrojów okien i drzwi (parametry termiczne Uf, Ψ {psi} oraz Uw) wg normy EN-ISO 10077-2. Używam programu BISCO tak jak w ift Rosenheim, PHI Darmstadt czy ITB Warszawa;
opracowuję nowe rozwiązania termiczne spełniające najwyższe wymagania Uf, Ψ {psi} oraz Uw Twojego klienta;
badam możliwość docieplenia Twoich okien, drzwi podnosząc ich konkurencyjność na rynku;
proponuję rozwiązania zabudowy Twoich okien, drzwi dla lepszego zadowolenia Twojego klienta; 
analizuję termikę przegrody budowlanej eliminując w nich mostki termiczne.

...ds. statyki okna:
dla Twojego bezpieczeństwa sporządzam tabelaryczne zestawienia klas odporności okien na wiatr (C2/B3/A4), w zależności od szerokości (B) i wysokości (H) okna, wg normy EN 12210. Używam własnych, sprawdzonych modeli obliczeniowych;
opracowuję nowe rozwiązania wzmocnień skrzydeł i słupków zwiększające zakresy wykonalności Twoich okien wieloskrzydłowych; 
opracowuję statykę dużych przeszkleń.

W swojej pracy zawsze łączę termikę ze statyką, aby moje nowo zaprojektowane rozwiązania nie wpływały negatywnie na Uw okna.